Spray 2006.

Christiania, Copenhagen.The birth of a graffiti writerParisParisHuskMitNavn and Finsta from Sweden in Paris.ParisParisParisFinsta and HuskMitNavn, ParisParisFinsta and HuskMitNavn, ParisFinsta in action. ParisParisParisParisParisParisÅrhusÅrhus