Fra vugge til grav (Solo show)

 

 

 

 

"Fra vugge til grav"

(From the cradle to the grave)

Solo show at

Charlotte Fogh Contemporay

Århus Denmark 2009

30x40cm30x40cm17x22cm30x40cm50x65cm30x40cm16x21cm (HuskMitNavn 2 years old)30x40cm34x45cm25x45cm30x40cm120x100cm30x40cm30x40cm27x42cm50x65cm30x40cm30x40cm50x65cm35x45cm30x40cm25x25cm34x45cm15x20cm34x45cm30x40cm50x65cm30x40cm30x40cm30x40cm200x170cm25x45cm13x18cm34x46cm27x42cm50x65cm30x40cm30x40cm30x40cm40x31cm120x100cm30x40cm200x170cm30x40cm30x30cm30x40cm29x42cm20x25cm100x100cm30x40cm32x43cm50x65cm34x45cm30x40cm30x40cm30x40cm29x42cm30x40cm50x65cm50x65cm30x40cm120x100cm34x45cm30x40cm30x20cm